Entré Väven Norra, Storgatan 46A

Måndag–torsdag
7–20

Fredag
7–21

Lördag–söndag
8–17

OBS! För stadsbibliotekets öppettider - se minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Entré Väven Västra, Thulegatan 2 och

Entré Väven Östra, Västra Rådhusgatan 1

Dessa entréer följer stadsbibliotekets öppettider.

Måndag–torsdag
9–20

Fredag
9–18

Lördag
10–16

Söndag
12–16

Juni–Augusti: Mån–Fre 10–18, Lör 10–15, Sön stängt

Entré Väven Södra, Västra Strandgatan 8A och mot Strandpromenaden

Huvudsaklig entré till Kajen, Vävenscenen och Folkets Bio Umeå.

Måndag–fredag
9–20

Lördag
10–20

Söndag
12–20

Kulturreceptionens biljettkassa

Måndag–fredag 10–18

Lördag 10–16

Söndag 12–16

Juni–Augusti: Mån–Fre 10–17, Lör 10–15, Sön stängt

Verksamheternas öppettider

Öppettiderna för respektive verksamhet i Väven kan ses på deras egna webbplatser. De hittar du under Verksamheter.

Avvikande öppettider

Se avvikande öppettider under året


Pressrum Tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet i Väven

Läs om webbplatsens tillgänglighet här

Vi vill att alla ska kunna besöka Väven, oavsett om du har ett funktionshinder eller inte. Här hittar du information om Vävens tillgänglighet ur olika perspektiv.

Tillgängligheten i varje hyrbar lokal kan du få vera mer om genom att kontakta bokningssamordnare via bokning.vaven@umea.se eller ringa 090-16 22 83.

Du som besökare kan se delar av Vävens lokaler invändigt här i webbläsaren via Google maps och Google Street View. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hitta till Väven

Busshållplatser finns vid Renmarkstorget (avstånd ca 350 m) och Vasaplan (avstånd ca 450 m).

Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörlighet finns reserverade och skyltade inom 25 meter från entré Storgatan (kantparkering), vid Swedbank (avstånd ca 50 m), på Västra Rådhusgatan (inne på gården) och på Västra Strandgatan. Av- och påstigningsplatser finns vid entré Storgatan, Västra Rådhusgatan och Strandgatan.

Cykelparkeringar finns bland annat på markerade platser längs med Storgatan, vid Rådhustorget, Renmarkstorget samt mellan Väven och Rådhusparken.

Byggnaden Väven

Väven är en stor byggnad som sträcker sig över ett helt kvarter och ligger i sluttning från Storgatan ner mot älven. Sidogatorna har brant lutning. Vävens våning 1 och 2 består av två byggnader som avdelas genom Strandgatan. Våning 3 och 4 täcker hela kvarteret. Man kan säga att Strandgatan är en tunnel genom husets två första våningar. Byggnaden har tre stora trapphus, de är svarta från golv till tak och kan användas som riktmärken. Rulltrappa finns vid entré Storgatan. Terrasser nås utvändigt via trappor eller inifrån plan 4.

Entréer

Entré Storgatan 46 A: Svag lutning mot dörr, ledstänger finns. Sensorstyrda dörrar. Golv med svag lutning leder till höger mot bemannad informationsdisk och till vänster mot livligt inomhustorg. Rakt fram finns trapphus med hissar och rulltrappa samt informationstavla.

Entré Västra Rådhusgatan: Plan innergård. Karuselldörr med intilliggande slagdörr har pollare med öppningsdon. Entrén leder in till en av bibliotekets informationspunkter. För personer som önskar lugn entré med mindre intryck och folk så är denna entré bra. Rakt fram ligger trapphus med hiss.

Entré Västra Strandgatan: Plan trottoar till entrén, karuselldörr med intilliggande slagdörr som har dörröppnare. Rakt fram finns trappor och till vänster en ramp ner till kaféet som är bemannat. Bakom kaféet finns trapphus med hiss.

Entré Strandleden: Närmast fasaden finns plan gångväg. Från Strandleden finns trappor och ramp till entrén som har karuselldörr med intilliggande slagdörr. Pollare med dörröppnare. Entrén leder till kaféet.

Entré Thulegatan: Trappor till entrén, ramp saknas.

Hitta inne i Väven

Ledstråk: Från huvudentrén Storgatan finns ledstråk i golvet fram till en informationstavla och vidare till en bemannad informationsdisk.

Informationsdiskar: De är gröna till färgen och finns oftast i närheten av trapphusen.

Toaletter, även RWC, samt skötrum: Vid trapphuset närmast älven finns toaletter på samtliga plan. Vid trapphus Thulegatan finns toaletter på plan 3 och 4. Toaletter finns en trappa ner från entré Storgatan (plan 2). Stor toalett med höj- och sänkbart skötbord finns på plan 4, bakom trapphus Storgatan.

Barnvagnsparkering: Finns på plan 4, utanför hissen.

Återlämningsdisk: Bokinkast finns på plan 2, 3 och 4 nära trapphus Thulegatan. På plan 3 är återlämningsdisken höj- och sänkbar.

Utlåningsstationer: Finns på plan 3 och 4 nära trapphusen mot Storgatan, Thulegatan och Strandgatan. På plan 2 finns en utlåningsstation i anslutning till entréerna från Rådhusesplanaden, respektive Thulegatan.

Säkerhet: Lokalerna har sprinklersystem. Utrymning sker via entréer och trapphus. Trapphus och terrasser kan fungera som plats att invänta hjälp. Utrymningslarm i samtliga toaletter har audiellt och visuellt larm.

Tillgänglighet utifrån olika funktionsnedsättningar

Fyra entréer är tillgängliga, se tidigare stycken. Den som har svårt att gå långa sträckor bör ta reda på vilken entré som ligger närmast besöksmålet. Samtliga verksamheter i byggnaden kan nås med hiss eller ramp. Det finns många möjligheter att sitta ner och vila i alla delar av byggnaden. Terrasser kan nås inifrån byggnaden på plan 4. Det finns flera toaletter på varje våningsplan som rymmer rullstol och medhjälpare. I utrymmet för toaletterna på våning 2 finns RWC med takhängd personlyft (traverssystem). Medtag egen sele. Skötrummet på våning 4 har höj- och sänkbart skötbord. I VIP-rummet finns mikrovågsugn. Återlämningsdiskar på plan 3 är höj- och sänkbara.

Intill Vävenscenen finns loge och RWC med dusch. Vävenscenen har rullstolsplatser på balkongen och på golvet framför scenen, dessa platser förbokas. De flesta rummen är rymliga, men mycket begränsat utrymme för rullstol finns digitala labben Ordna, Ladda och Mixa samt i musikrummet Spela. I filmsalarna Tystnad och Tagning samt i Sagorum finns inga integrerade rullstolsplatser.

Hörhjälpmedel vid arrangemang erbjuds i följande lokaler:

Vävenscenen - Hörhjälpmedel. Kontakta garderob för att låna portabel minislinga. Läs instruktionsblad. Pdf, 202.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kajscenen - Hörhjälpmedel. Kontakta värd för att låna portabel minislinga. Läs instruktionsblad. Pdf, 202.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Upplev multisal - Hörslinga.
Tystnad filmsal - Hörslinga.
Tagning filmsal - Hörslinga.
Sagorummet - Hörslinga vid behov.
Väx - Hörslinga vid behov.
Umeå konsthall - Hörslinga.
Kvinnhistoriskt museum - Hörslinga.

Samtliga informationsdiskar i Väven, inklusive Kvinnohistoriskt museum och Folkets bio är utrustade med en lokal minislinga. Bäst mottagning ges vid monterad hörslingedekal.

Tryckt folder med karta och information över Vävens verksamheter finns att få. Porttelefoner i entréernas pollare har förstärkare. I rummen för konferenser och föreläsningar finns möjlighet till punktbelysning av tolkar. Vissa områden av Väven kommer att vara livliga och kan ha hög ljudnivå (till exempel Torget vid entré Storgatan) medan många andra delar av byggnaden har bra ljudförhållanden.

Det är bra att ta del av information om byggnaden innan besöket för att underlätta orientering. Från entré Storgatan finns ett ledstråk i golvet som leder fram till en bemannad informationsdisk. I dag finns inga fler konstgjorda ledstråk i Väven varför besökare kan få hjälp av personalen eller är hänvisade till att följa rummens väggar och möblering, främst bokhyllor. På varje våningsplan syns trapphusen som stora svarta lådor med tydliga gröna siffror. Där finns även information om verksamheter på varje våningsplan. Rumsdörrarna är markerade genom skyltar på väggen vid dörrens handtagssida. Skyltarna har god kontrast och kan läsas på nära håll. Väven har två skyltsystem, ett för biblioteket och ett för övrig verksamhet. Trapporna har ledstänger och kontrastmarkeringar. Hissarna har talad information, samt markerade knappar. De stora glasytorna har mörk och ljus markering. Den tekniska utrustningen i Väven kan vara svår att använda eftersom det ofta är touchknappar, interaktiv teknik med smartboards och displayer.

Astma och allergier: Personalen är informerade att inte använda starka dofter eller parfymer. Materialvalen i Väven har gjorts utifrån användbarhet för personer med astma och allergier. Vissa rum har textil inredning och ljuddämpande väggbeklädnad av filt. Genomgående är det sten- eller trägolv.

Stomiopererade: RWC på plan 2 har stomispol.