Entré Väven Norra, Storgatan 46A

Måndag-torsdag
7-20

Fredag
7-21

Lördag-söndag
8-17

OBS! För stadsbibliotekets öppettider - se minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Entré Väven Västra, Thulegatan 2 och

Entré Väven Östra, Västra Rådhusgatan 1

Dessa entréer följer stadsbibliotekets öppettider.

Måndag-torsdag
9-20

Fredag
9-18

Lördag
10-16

Söndag
12-16

Juni-Augusti: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön stängt

Entré Väven Södra, Västra Strandgatan 8A och mot Strandpromenaden

Huvudsaklig entré till Fika, Vävenscenen och Folkets Bio Umeå.

Måndag-fredag
9-20

Lördag
10-20

Söndag
12-20

Kulturreceptionens biljettkassa

Måndag-fredag 10-18

Lördag 10-16

Söndag 12-16

Juni-Augusti: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön stängt

Verksamheternas öppettider

Öppettiderna för respektive verksamhet i Väven kan ses på deras egna webbplatser. De hittar du under Verksamheter.

Avvikande öppettider

Se avvikande öppettider under året


Pressrum Tillgänglighet

Bokningsvillkor

Stående publik i motljus från strålkastare på en scen.

Följande villkor gäller för dig som bokat lokal för arrangemang hos oss i Väven.

Fakturering och avbokning

 • Fakturan ska betalas inom 30 dagar efter fakturadatumet.
 • Vid avbokning inom 4 veckor före arrangemangets början debiteras arrangören 75 procent av den totala kostnaden.

Allmänt

 • Inför ankomst erhåller ni en dörrkod samt välkomstinformation enligt överenskommelse med din producent.
 • Vid arrangemang på Vävenscenen ska biljettavtal tecknas med Väven. För övriga lokaler med entrébelagd avgift ska biljettavtal tecknas med Väven.
 • Vid kulturarrangemang i Vävenscenen ingår scenmästare, husvärd, publikvärdar och bemannad garderob om inget annat är överenskommet. Vid kulturarrangemang i Öppna foajén ingår husvärd och hustekniker om inget annat är överenskommet. Vid konferensbokningar ingår en scenmästare och en husvärd.
 • Biljettkassan bemannas av Väven och öppnar ca 1 timme innan arrangemangsstart. Avtal om biljettförsäljning skrivs separat.
 • Arrangören har tillträde till lokalen enligt de överenskomna ramtiderna för bokningen. Vid sluttid skall publiken ha lämnat lokalen och egen tillförd teknik vara avlägsnad. Loger skall vara tömda senast 1 timme efter avslutad föreställning.
 • All pausservering eller förtäring serveras av husets restauratör. Extern leverantör av cateringservering är inte tillåtet.
 • För tid utöver överenskommelse debiteras timkostnad utifrån gällande prislista.
 • Vid extra föreställning samma dag tillkommer extrakostnad enligt prislista.
 • Arrangören kan bli ersättningsskyldig för skador som åsamkats anläggningen om dessa skador direkt kan härledas till arrangören.

Säkerhet

Arrangören har det yttersta ansvaret för:

 • att garantera publikens, konferensgästers och de medverkandes/artisternas säkerhet.
 • att med hjälp av husets utsedda säkerhetsansvariga avbryta arrangemanget om något inträffar som kan orsaka person- eller sakskada.
 • att eventuella ordningsvakter anlitas och bekostas.

Användandet av lokalen

Arrangören ansvarar för:

 • att detaljplaneringen för arrangemanget levereras till Vävens producent senast 3 veckor innan arrangemanget.
 • att de skriftliga instruktioner som finns för lokalen följs.
 • att lokalen endast används för det ändamål och den tid som överenskommits.
 • att alkohol inte förekommer i lokalen utan tillstånd.
 • att upplåsningskod inte lämnas ut till obehöriga.
 • att omedelbart rapportera till Vävens personal på plats om nyckelkort/upplåsningstag borttappas.
 • att ersätta eventuell skada eller förlust som orsakats av arrangören.
 • att bekosta larm som löses ut på grund av arrangörens oaktsamhet.
 • de ägodelar som finns i lokalen (som tillhör arrangören och/eller besökarna).
 • att eventuell alkohol och förtäringsservering beställs och hanteras via tillståndsinnehavaren Blå Huset AB.

Teknik

 • En scenmästare samt befintlig lokalteknik ingår i hyran för Vävenscenen och Öppna foajén.
 • För tillkommande tekniker-tjänster utöver debiteras en timkostnad enligt fastställd taxa.
 • Att detaljplanering för tekniskplanering/rider levereras senast 3 veckor innan arrangemanget.

Biljetter

 • Vid bokning av offentligt kulturarrangemang i Väven skall biljettförsäljning alltid upprättas. Om arrangemanget har fri entré så används fribiljetter.
 • Externa biljettsystem tillåts inte i Väven. All biljettförsäljning ska läggas upp och hanteras av Umeå kommuns kulturverksamhet i Väven. Vi tar hand om biljettförsäljning och bemanning, ni som arrangör behåller hela biljettintäkten exklusive serviceavgift.
 • Biljettbeställning skall levereras minst 30 dagar innan arrangemangsstart
 • Genomförd biljettbeställning innebär godkänt biljettavtal
 • Vid inställt arrangemang debiteras arrangören eventuella extrakostnader för återbetalning av biljetter.

Marknadsföring

 • Publika arrangemang som genomförs i Väven presenteras utan kostnad i Vävens kalender, förutsatt att arrangören levererat underlag, exempelvis via biljettbeställning.
 • Arrangemang kan även utan kostnad lyftas på Vävens digitala skärmar. Arrangör ansvarar för att leverera färdig digital affisch.
 • Leverans av material till marknadsföring ska ske senast 14 dagar innan arrangemanget genomförs. Läs alla detaljer på sidan om marknadsföring.

Städning och återställande

Arrangören ansvarar för:

 • att lokalen lämnas i samma skick som vid tillträdet.
 • att diska, städa, ställa tillbaka möbler som har flyttats.
 • att ta med alla tillhörigheter efter avslutat arrangemang.

Om lokalen inte har återställts i ursprungligt skick kommer en extra kostnad för städning att debiteras.

Force Majeur

Om händelser av typ Force Majeur inträffar och därigenom förhindrar att arrangemanget kan genomföras, upphör bokningsvillkoren att gälla.

Bokningsförfrågan och allmänna frågor

För allmänna frågor kring bokningar och lokaler i Väven, kontakta vårt bokningsteam.

E-post: bokning.vaven@umea.se
Telefon: 090-16 22 83